AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVADESA del lloc WEB DE FAUS & MOLINER ABOGADOS, S.L.P.

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet https://faus-moliner.com/ que Faus & Moliner Advocats, S.L.P. (“Faus & Moliner”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet (la “Web F&M”).

1.        INFORMACIÓ LEGAL

Faus & Moliner té el seu domicili social en Rambla Catalunya, 135, 3º 2ª, 08008 Barcelona, Espanya i C.I.F. nombre B 64.096.530. Telèfon: 93.292.21.00. Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38392, Foli 131, Fulla B324701.

2.        ACCÉS I ÚS

L’accés a la Web F&M és gratuït, excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

L’ús de la Web F&M atribueix la condició d’usuari de la Web F&M (el “Usuari”) i implica l’acceptació, sense reserva alguna, del present document. La prestació del servei de la Web F&M té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat a la Web F&M o a algun dels serveis que a través de la mateixa es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present document en cada ocasió en què es proposi utilitzar la Web F&M, ja que aquesta i els seus termes i condicions d’ús recollits en el present document poden sofrir modificacions. Els serveis jurídics prestats per Faus & Moliner tenen el preu acordat en cada cas amb els seus clients i de cap manera s’ofereixen o presten a través de la Web F&M.

3.        PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la Web F&M (els “Continguts”) són propietat de Faus & Moliner o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la vigent normativa sobre propietat intel·lectual sobre els Continguts, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús de la Web F&M o siguin consentits per escrit per Faus & Moliner o per qui si escau ostenti la titularitat dels drets d’explotació. S’entén per “Continguts”, entre uns altres, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els següents: textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en la Web F&M són propietat de Faus & Moliner o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés a la Web F&M atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

4.        ENLLAÇOS

Els enllaços o links continguts en la Web F&M poden conduir a l’Usuari a altres llocs web gestionats per tercers (“Llocs Enllaçats”), sobre els quals Faus & Moliner no exerceix cap tipus de control. En aquests casos, Faus & Moliner actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (“LSSI”) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement exprés de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a Faus & Moliner, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de Faus & Moliner de retirar el corresponent enllaç. En tot cas, l’existència de Llocs Enllaçats en la Web F&M no pressuposa l’existència d’acords amb els titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Faus & Moliner amb els continguts dels Llocs Enllaçats. Faus & Moliner no coneix els continguts dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable per qualssevol danys produïts que guardin relació amb els Llocs Enllaçats.

Els enllaços o links en altres llocs web amb destinació a la Web F&M només poden dirigir a la pàgina principal o “home” de la Web F&M. En cap cas el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir la Web F&M, incloure-la com a part del seu Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de la Web F&M, ni es podrà declarar de cap manera que Faus & Moliner ha autoritzat tal enllaç, excepte autorització escrita de Faus & Moliner. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina Web a la Web F&M desitgés incloure a la seva pàgina Web la denominació o qualsevol altre element identificatiu de Faus & Moliner, haurà d’explicar prèviament amb la seva autorització escrita. Faus & Moliner no autoritza l’establiment d’un enllaç a la Web F&M des d’aquells llocs web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin els usos generalment acceptats. Faus & Moliner no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la Web F&M, per la qual cosa Faus & Moliner no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte o contingut, sense limitació, relatiu a la Web F&M que estableix aquest enllaç amb destinació a la Web F&M.

5.        RESPONSABILITAT

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web F&M i els Continguts de conformitat amb la llei i amb els presents termes i condicions, i s’absté d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites o contraris a l’establert en els mateixos. L’Usuari respondrà enfront de Faus & Moliner de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

L’Usuari garanteix la veracitat, exactitud i adequació de tota la informació i dades que faciliti a través dels formularis de la Web F&M, així com que la seva comunicació a Faus & Moliner no infringeix cap dret de tercer.

Els Continguts de la Web F&M tenen finalitats únicament informatives i en cap concepte són substitutius de l’assessorament legal de cap tipus. Els Continguts poguessin no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. L’accés als Continguts tampoc pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança entre Faus & Moliner i l’Usuari. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base dels Continguts sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Faus & Moliner no es responsabilitza de les decisions preses a partir dels Continguts existents en la Web F&M, ni tampoc dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions basades en els Continguts.

Correspon a l’Usuari l’obligació de disposar de tots els mitjans tècnics adequats per accedir a la Web F&M, així com de les eines precises per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. Faus & Moliner no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions o de qualsevol altra deficiència tècnica que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web F&M. Així mateix, Faus & Moliner tampoc es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics de l’Usuari o de tercers per l’accés a la Web F&M.

6.        PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

6.1.     Informació i consentiment

En compliment amb el que es disposa en la vigent normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals i informació que l’Usuari de forma voluntària ens faciliti en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible en la Web F&M per part de l’Usuari o per correu electrònic (“Dades”), seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de Faus & Moliner. La finalitat del tractament de les Dades és gestionar la relació que en cada cas mantinguem amb l’Usuari.

L’enviament de correus electrònics o l’emplenament de formularis inclosos en la Web F&M implica el consentiment inequívoc de l’Usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer referit anteriorment i el seu consentiment al fet que les seves Dades siguin utilitzades d’acord amb la finalitat abans descrita. Per la seva banda, Faus & Moliner podrà incloure a l’Usuari en les seves llistes de distribució i remetre-li emails informatius sobre Faus & Moliner i les seves activitats (tals com el Butlletí Capsulas, notícies, publicacions i events), o qualssevol altres comunicacions comercials sobre Faus & Moliner, sempre que compti amb el consentiment exprés de l’Usuari.

Faus & Moliner podrà contractar l’emmagatzematge i gestió de les dades de caràcter personal dels Usuaris amb empreses proveïdores de serveis d’Internet. Aquestes empreses actuaran com a encarregades del tractament, les quals actuaran amb estricta subjecció a les instruccions cursades per Faus & Moliner i ple respecte a la vigent normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. No es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea o a països que no garanteixin un nivell adequat de protecció d’acord amb la vigent normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades de caràcter personal de l’Usuari es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.

6.2.    Mesures de seguretat

Faus & Moliner compleix amb la vigent normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i manifesta que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

Faus & Moliner garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la vigent normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

6.3.     Drets que assisteixen a l’Usuari

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Portabilitat i Supressió de les seves dades i a la Limitació o Oposició al seu tractament en els termes previstos en la vigent normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, havent de para això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a Faus & Moliner, Rambla Catalunya, 135, 3º 2ª, 08008 Barcelona, o enviant un missatge de correu electrònic a la següent adreça: bcn@faus-moliner.com, indicant en tots dos casos el seu nom i cognoms, un domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del seu document nacional d’identitat o passaport, i indicació del concret dret exercitat. També té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

7.        POLÍTICA DE COOKIES

En compliment del que es disposa en l’article 22.2 LSSI, Faus & Moliner únicament utilitzarà dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“Cookies”) quan l’Usuari hagi donat el seu consentiment previ per a això d’acord amb el que s’indica en la finestra emergent del navegador de l’usuari quan accedeix per primera vegada a la Web F&M i en els altres termes i condicions que s’indiquen en la Política de Cookies de Faus & Moliner que tot Usuari ha de conèixer. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i constitueixen una eina per obtenir dades estadístiques de l’ús de la Web F&M. En cap cas s’utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar a l’Usuari.

8.        LEGISLACIÓ I FUR APLICABLE

Els presents termes i condicions es regeixen per la llei espanyola. Les parts, quan ho permeti la llei, renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acordant sotmetre’s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

Per a qualsevol suggeriment, escrigui’ns a bcn@faus-moliner.com.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies