Govern Corporatiu

Govern Corporatiu

Govern Corporatiu

El bon govern corporatiu és un factor essencial per a la generació de valor, la millora de l’eficàcia econòmica i també per enfortir la confiança dels inversors. A Espanya, en els últims anys, s’ha avançat molt en aquesta matèria.

En l’àmbit corporatiu podem prestar els següents serveis específics:

  • Assessorament en relació amb el sistema de govern corporatiu de la societat. En el cas de societats familiars, incorporant aquells principis del Codi de bon govern de les societats cotitzades el seguiment de les quals pugui ser convenient encara no sent legalment obligatori.
  • Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries d’Accionistes i del Consell d’Administració. Redacció i gestió de tota la documentació relativa a les mateixes, essent possible lliurar directament pel nostre despatx traducció a l’anglès o francès de l’esmentada documentació si així ho sol·licita algun accionista o conseller.
  • Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil. En cas de ser necessari, dipositant igualment els Comptes Consolidats del Grup i la seva eventual traducció jurada (si les mateixes estan redactades en anglés o francès).
  • Actuació com a Secretari del Consell d’Administració i lletrat assessor de la companyia, assumint les funcions establertes pels Estatuts de la Societat i les contemplades en la Llei de Societats de Capital:

«a) Conservar la documentació del consell d’administració, deixar constància en els llibres d’actes del desenrotllament de les sessions i donar fe del seu contingut i de les resolucions adoptades.

b) Vetlar perquè les actuacions del consell d’administració s’ajusten a la normativa aplicable i siguen conformes amb els estatuts socials i la resta de normativa interna.

c) Assistir al president perquè els consellers reben la informació rellevant per a l’exercici de la seua funció amb l’antelació suficient i en el format adequat.»

  • Seguiment corporatiu
  • Assessorament en relació amb l’actuació de les Comissions del Consell.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies