Casos recents

Casos recents

Desenvolupament de producte i assajos clínics

 • Negociació i redacció de contractes per al co-desenvolupament de productes en fases primerenques (incloent casos previs a estudis de fase I).
 • Assessorament sobre contractes d’assajos clínics celebrats entre empreses estatunidenques o de la UE i centres espanyols.

Regulador

 • Impugnació de les autoritzacions de comercialització concedides a productes genèrics/híbrids en contravenció de la legislació europea i espanyola sobre protecció de dades reguladores.
 • Assessorament sobre les normes i procediments relacionats amb diversos productes a Espanya, incloent medicaments de teràpia avançada, però també productes sanitaris, complements alimentosos, cosmètics i altres productes relacionats amb la salut

Accés al mercat, preu i reemborsament

 • Disseny i implementació de programes d’accés primerenc.
 • Assessorament en negociacions de preu i reemborsament en casos complexos (esquemes de risc compartit, pagaments basats ​​en valor, límits a la despesa pública, etc.).
 • Recursos administratius i judicials contra decisions que neguen el reemborsament o imposen una reducció de preu.
 • Impugnació de decisions relatives a la publicació d’informació confidencial relacionada amb el preu dels medicaments.
 • Al·legacions i recursos contra ordres de preus de referència.
 • Assessorament sobre pagaments claw-back

Contractes mercantils

 • Negociació de contractes de llicència, co-màrqueting i co-promoció per a diversos productes.
 • Assessorament en relació amb contractes per a la fabricació de principis actius i productes farmacèutics acabats.

Informació, promoció i publicitat

 • Aprovació legal de materials i activitats informatives i promocionals.
 • Gestió de litigis en el marc dels procediments del Codi de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica a Espanya o en altres fòrums (casos relacionats amb el contingut de materials promocionals, hospitalitat oferta a professionals sanitaris o altres assumptes similars).

Compliance

 • Definició i implementació d’eines de compliance per a diverses empreses, incloent avaluació de riscos, revisió de SOP’s interns i participació en Comitès de Compliance.

Contractació pública

 • Recursos administratius i judicials contra plecs i/o especificacions tècniques en procediments de contractació pública; i contra les decisions d’adjudicació.

Competència

 • Presentació i defensa de reclamacions per abús de posició de domini davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
 • Disseny i assessorament en la implementació de sistemes de distribució selectiva.
 • Assessorament sobre polítiques comercials complexes que impliquen pràctiques de bundling, descomptes multiproducte i altres tractes especials amb hospitals, oficines de farmàcia o majoristes.

Transaccions Corporatives

 • Assessorament en la implantació a Espanya de diverses operacions de compravenda d’actius relacionades amb productes innovadors.
 • Negociació i redacció de contractes de joint-venture per al desenvolupament de nous productes i la prestació de serveis de salut nous.
 • Realització de processos de due-diligence en relació amb l’adquisició d’una empresa de productes sanitaris a Espanya.
 • Gestió d’assumptes legals relacionats amb la inversió en diverses start-up en l’àmbit de life sciences a Barcelona.
 • Assessorament en la negociació d’SPA’s i APA’s d’una gran planta de fabricació a Espanya i d’una cartera de genèrics als Estats Units.

Govern corporatiu

 • Secretaria del Consell d’Administració per a diverses companyies a Espanya..

Responsabilitat per producte defectuós

 • Representació reeixida d’empreses en diversos casos sobre reclamacions per danys presumptament causats ​​per medicaments o productes sanitaris.

Processal i arbitratge

 • Assessor principal en casos de competència deslleial relacionats amb medicaments i també en alguns casos relacionats amb cosmètics.
 • Accions per incompliment de contractes de subministrament o de fabricació, incloent reclamacions per danys i perjudicis.
 • Actuem com a testimoni expert en arbitratge internacional en relació amb la terminació d’un contracte de llicència.
 • Disseny i implementació d’una estratègia de defensa legal en els casos en què els drets d’exclusivitat del mercat estiguessin en joc

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies